1 2 3 4 5 6

เกี่ยวกับบริษัท

Thai – Toptherm System Service Co.,Ltd - บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ประกอบการให้คำปรึกษา ผลิต จำหน่าย นำเข้า และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องทำ ความเย็นและควบคุมความชื้น สำหรับตู้คอลโทรลไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทั่วไปยี่ห้อชั้นนำของโลก อาทิ เช่น Apiste APW Bader BKW Cosmotec Mclean Nito Pfannenberg Rittal Seifert โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่กลุ่มลูกค้า โรงงานใน นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

           บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 100/307 หมู่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (662) 582-1919 โทรสาร (662) 584-6161

 ประวัติบริษัท

Thai – Toptherm System Service Co.,Ltd - บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยธุรกิจหลักคือ ให้คำปรึกษา ผลิต จำหน่าย นำเข้าและให้บริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นและควบคุมความชื้น สำหรับตู้คอลโทรลไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทั่วไป


           2007 บริษัทฯ เป็นตัวแทนสินค้ายี่ห้อ Baumer


           2007 บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและเป็นตัวแทนด้านการให้บริการระบบเกี่ยวกับระบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นยี่ห้อ Nito ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับระบบตู้คอลโทรลไฟฟ้า และตู้คอลโทรลต่าง ๆ ทั่วไป

 

           2008 บริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการเพิ่มขึ้น โดยมีการให้บริการซ่อมระบบการ์ดอิเล็คทรอนิคส์ ทุกชนิด ทั้งโซนยุโรป อเมริกา และเอเซีย โดยเฉพาะญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังรับสั่งและนำเข้าอะไหล่เครื่องจักรทุกประเภท อาทิเช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ เป็นต้น

 

           2009 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการระบบเกี่ยวกับระบบควบคุมอุณภูมิและความชื้นยี่ห้อ Apiste จากประเทศญี่ปุ่น

 

 

ตัวแทนจำหน่าย

Thai – Toptherm System Service Co.,Ltd - บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ อาทิ Apiste, Rittal

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

Thai – Toptherm System Service Co.,Ltd - บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ประกอบการให้คำปรึกษา ผลิต จำหน่าย นำเข้า และบริการบำรุงรักษา ระบบแอร์คูลริ่ง สำหรับตู้คอลโทรลไฟฟ้า และเครื่องจักรยี่ห้อชั้นนำของโลก อาทิเช่น Apiste APW Bader BKW Cosmotec Mclean Nito Pfannenberg Rittal Seifert ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 และในปัจจุบัน ให้บริการลูกค้าโรงงานใน นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

           บริษัทฯ มีความชำนาญด้านการบริการให้คำปรึกษา และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบ Climate Control System สำหรับตู้คอลโทรลไฟฟ้า และเครื่องจักร

 

           บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการบริการที่ครบวงจรในภาคอุตสาหกรรมและเป็นผู้นำทั่วโลก

 

           บริษัทฯ คำนึงถึประสิทธิภาพของการให้บริการ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า เพราะจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเราคือ "ให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ"

 

 

 

นโยบายบริษัท

Thai – Toptherm System Service Co.,Ltd บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด จะไม่วัดผลความสำเร็จโดยพิจารณาจากผลกำไรในการประกอบการเพียงด้านเดียว แต่บริษัทจะ่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสังคม อีกด้วย

 

           วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของ บริษัทฯ ได้แก่ ความเสมอภาค, ความยุติธรรม และความโปร่งใส อันเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติต่อทุกคน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรของเรา บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด มีพันธกิจในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอันถือเป็นภาระกิจหลักอันหนึ่งของเรา ซึ่งเราถือเป็นแนวทางในการประกอบการตลอดมา ในฐานะบริษัทฯ ผู้นำในด้านธุรกิจบริการ เราถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการยึดมั่นต่อข้อตกลงและสนธิสัญญานานาชาติ ด้วยความพยายามที่จะพัฒนาสิทธิมนุษยชน , สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

คุณภาพของบริษัท

           บริษัท ไทย-ท๊อพเทอม ซีสเท็ม เซอร์วิส จำกัด คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งถึงว่าเป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นและเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน