1 2 3 4 5 6

วิสัยทัศน์

สัญญาว่าจะสรรหาสินค้าที่ดีและให้บริการอย่างดีที่สุดต่อความต้องการของวงการอุตสาหกรรม

 


พันธกิจ

จะขยายโครงข่ายให้ก้าวไกลทั่วโลก เพื่อเสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุด และฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

 


คำขวัญ

นวัตกรรมคือจิตวิญญาณของเราในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

 


SPIRIT

จริงใจ – เชี่ยวชาญ – มุ่งมั่น